PDA

View Full Version : Cobra bios v2.1Shadow666
02-23-2010, 06:36 AM
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ±² ÄÄÄÄÄÄ ±² ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ±² ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³X °ÛßÜÜ °Ûßß ÜÛßß ²Ûß ßßÜ ²Û °ÜßÛ °Ü Û ²ÛßÛ °Ûßß X³
³ ÛÛ Û Û ÛÛß ÛÛ Û ÛÛ ²ÛßÛ ÛÛ ÛÛ Ü ÛÛ Û ÛÛ Û ÛÛß ³
³ ° ± ² Û ²Û ² Û ßÛ²Û ÛÛ ² ßÛ²± ßÛÛ² ßÛÜ ßÛ²Û ßÛ²Û ÛÛ²ß ßÛ²Û Û ² ± ° ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ´
³ ³
³ ³
³ - COBRA FOR VIPER GC & VIPER GC EXTREME V2.1 - ³
³ ³
³ 1st of january, 2007 ³
³ ³
³ ³
³ ---------------------------------------------------------------------- ³
³ ³
³ Happy new year! ³
³ ³
³ Check the PDF manual for more info. ³
³ ³
³ It seems the GC scene is pretty much dead, greetings to those who keep ³
³ it alive. ³
³ ³
³ Wii'll be back soon :) ³
³ ³
³ Enjoy! ³
³ ³
³ ° ° ° ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ±² ÄÄÄÄÄÄ ±² ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ±² ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ °ÛßÜÜ °Ûßß ÜÛßß ²Ûß ßßÜ ²Û °ÜßÛ °Ü Û ²ÛßÛ °Ûßß ³
³ ÛÛ Û Û ÛÛß ÛÛ Û ÛÛ ²ÛßÛ ÛÛ ÛÛ Ü ÛÛ Û ÛÛ Û ÛÛß ³
³X ° ± ² Û ²Û ² Û ßÛ²Û ÛÛ ² ßÛ²± ßÛÛ² ßÛÜ ßÛ²Û ßÛ²Û ÛÛ²ß ßÛ²Û Û ² ± ° X³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ù

http://www.mediafire.com/?wzmoyyjnuuo